با کارت هدیه بانک ایران زمین، هدیه‌تو از خونه بفرست!

با کارت هدیه بانک ایران زمین، هدیه‌تو از خونه بفرست!

بانک ایران زمین در راستای توسعه خدمات بانکداری دیجیتال و عدم نیاز به حضور در شعب برای دریافت خدمات، امکان خرید کارت هدیه مجازی را در همراه بانک خود فراهم کرد. 🔹️به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، در این روزها که توصیه شده با وجود بیماری کرونا، در خانه بمانید و به بانکها مراجعه