مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرحهای آب و فاضلاب در کشور در دولت یازدهم به 6200 میلیارد تومان رسید

مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرحهای آب و فاضلاب در کشور در دولت یازدهم به 6200 میلیارد تومان رسید

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز با بیان اینکه بازسازی تأسیسات فاضلاب در کشور از سال 84 در دستور کار شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بود و اولین فاینانس به استان اصفهان ابلاغ شد، گفت: عملیات اجرایی بازسازی شبکه فاضلاب اصفهان از محل فاینانس خارجی پروژه ای هایتک بوده و توصیه آن