بهره برداری از هفت طرح بزرگ تأسیسات فاضلاب شهری در اصفهان

بهره برداری از هفت طرح بزرگ تأسیسات فاضلاب شهری در اصفهان

باحضور مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ، استاندار اصفهان هفت طرح بزرگ تأسیسات فاضلاب شهری با هزینه و تأمین اعتبار 335 میلیارد تومان آغاز و یا به بهره برداری رسید. در مراسمی که به همین منظور در ورزشگاه سلامت در مناطق محروم اصفهان برگزار شد ابتدا مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان