دیدار سبحانی فر با وزیر خارجه روسیه

دیدار سبحانی فر با وزیر خارجه روسیه

علی سبحانی فر نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در حاشیه اجلاس سران مجالس ۴۲کشورجهان برای مبارزه باموادمخدر با ولاوروف وزیرخارجه روسیه دیدارکرد.