امروز: جمعه 28 مهر 1396 ساعت 13:58

گزارش اقتصاد ملی از چگونگی حفاظت و صیانت همه جانبه از عرصه های طبیعی و منابع ملی

آتش بر خرمن طبیعت نیندازیم

با وجودی که صیانت از منابع ملی و حفاظت از محیط زیست وعرصه های طبیعی همواره مورد تاکید ویژه مسئولان قرار دارد اما متاسفانه همچنان شاهد تخریب طبیعت با عواملی چون آتش سوزی پی درپی جنگل ها، ورود ناخوشایند ریزگردها به کشور، خشکیدگی تالابها و آلودگی هوا در کشورهستیم.

54 درصد شهرها دارای شبکه جداسازی آب شرب از آب خام هستند

کاهش یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون مترمکعبی آب مخازن سدهای کشور

54 درصد شهرها دارای شبکه جداسازی آب شرب از آب خام هستند.

قائم مقام وزیر جهادکشاورزی استعفا کرد

حسن یونس سینکی از قائم مقامی وزیر جهادکشاورزی در امور بازرگانی استعفا کرد.